Bine ați venit pe site-ul comunei Luizi Călugăra!

La opt km. vest de Municipiul Bacău, pe pantele estice ale dealurilor subcarpatice numite Sinislău, Calvar şi Gherţ este aşezată comuna Luizi Călugăra. Locurile pe care se află localitatea, sunt amintite într-un documentul emis şi semnat la data de 28 ianuarie 1409 de către domnitorul Alexandru cel Bun.

Localitatea a purtat la început numele de Ungureni, iar de-a lungul timpului a purtat şi alte denumiri - Pârâul Călugărului, Valea Călugărului, Călugăra, pentru ca din anul 1910 să poarte numele de Luizi Călugăra.

 


Comitetul Județean pentru Situații de Urgență

        

Știri și evenimente

17-02-2021

Anunț promovare secretar

Primăria comunei Luizi Călugăra, județul Bacău, organizează la sediul primăriei concurs de promovare, pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere specifică, de Secretar General al comunei Luzi Călugăra, jud. Bacău. Durata de muncă 8 ore/zi - 40 ore/săptămână - durata normală a timpului de lucru în conformitate în conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea cariei funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare.


Condițiile de participare și bibliografia le regăsiți în anunțul atașat.

04-02-2021

Anunț închiriere pășune

Subscrisa, Primăria Luizi Călugăra, cu sediul în satul Luizi Călugăra, județul Bacău, codfiscal 4535910, fax 0234-218277, e-mail primăria@comunaluizicalugara.ro, reprezentată legal prin David Edmond Leonard, având funcția de primar, formulează următorul

Anunț:

Se închiriează prin atribuire directă sau prin licitație publică cu strigare, terenuri având categoria de folosință pășune în suprafață de 128,8 ha, situate în domeniul privat al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău, conform tabelului atașat

25-01-2021

AFIR anunţă lansarea primei sesiuni de depunere a Cererilor de finanțare pentru submăsura 6.1

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță lansarea în perioada :
04 ianuarie - 04 mai 2021,
a primei sesiuni din 2021 de depunere a Cererilor de finanțare pentru submăsura 6.1 ,,Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri ,, pentru tinerii fermieri din DIASPORA .
PRAGURILE DE CALITATE lunare sunt următoarele :
• 70 de puncte ( 4 ianuarie - 4 februarie ),
• 55 de puncte ( 5 februarie - 4 martie),
• 40 de puncte ( 5 martie- 4 aprilie ) ,
• 25 de puncte ( 5 aprilie - 4 mai) .
Depunerea cererilor de finanțare , pentru submăsura 6.1 diaspora , se va face on-line pe www.afir.info. conform precizărilor din Ghidul Solicitantului .
TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă submăsurii 6.1 DIASPORA , este de 4 mai 2021 , ora 16,00 .

Telefon - OJFIR Bacău 0334 - 860274


25-01-2021

Noi măsuri cu aplicare imediată pentru combaterea pestei porcine africane

Urmare a evoluţiei Pestei Porcine Africane la nivelul judeţului Bacău , confirmându-se alte cazuri de pestă porcină africană la mistreţi vânați pe raza Fondului de vânătoare FÂNTÂNELE comuna GÂRLENI , jud. Bacău şi pe raza Fondului cinegetic Buhuși, a adresei nr. 1526/21.01.2021 primită de la Direcţia Sanitară veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, înregistrată la Instituția noastră cu nr. 187/21.01.2021, conform Hotărârii nr. 2 din data de 20.01.2021 , aprobate în şedinţa ULD a CLCB Bacău , din data de 20.01.20221, s-au stabilit următoarele măsuri cu aplicare imediată , după cum urmează :

07-10-2020

Dezbatere publică - plan urbanistic zonal

În conformitate cu prevederile Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, supunem dezbaterii publice:

Intenți de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL

 

Localizare:Extravilanul localității Luizi Călugăra, Dj 119

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri. 

Mesajul primarului

{NUME_SITE}

În calitate de primar al comunei Luizi Călugăra, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.
Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.


David Edmond Leonard