Bine ați venit pe site-ul comunei Luizi Călugăra!

La opt km. vest de Municipiul Bacău, pe pantele estice ale dealurilor subcarpatice numite Sinislău, Calvar şi Gherţ este aşezată comuna Luizi Călugăra. Locurile pe care se află localitatea, sunt amintite într-un documentul emis şi semnat la data de 28 ianuarie 1409 de către domnitorul Alexandru cel Bun.

Localitatea a purtat la început numele de Ungureni, iar de-a lungul timpului a purtat şi alte denumiri - Pârâul Călugărului, Valea Călugărului, Călugăra, pentru ca din anul 1910 să poarte numele de Luizi Călugăra.

 

 

Știri și evenimente

18-10-2019

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA, titular al proiectului „ Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de Apă și Apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău: că este necesară evaluarea impactului asupra mediului și necesită evaluarea adecvată și nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Proiectul deciziei de încarare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, din municipiul Bacău, str. Oituz, nr.23, în zilele de luni -joi, între orele 8.00 -16.30 și vineri între orele 8.00 - 14.00 precum și la următoarea adresă de internet: hhtp://anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare, in termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagăna de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacău.
Publicul·interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM,Bacau în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agenției pentru Protectia Mediului Bacau.

17-10-2019

Anunț concurs angajare pe durată nedeterminată post ȘOFER-Compartiment Gospodărire comunală

Primăria comunei Luizi Călugăra anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de natură contractuală de ȘOFER- Compartiment Gospodărire comunală, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei, astfel:

proba scris - 12.11.2019, ora 10:00

interviu - 13.11.2019, ora 11:00.

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare, respectiv până la data de 30.10.2019, ora 16:00, la sediul Primăriei comunei Luizi Călugăra, Compartiment Resurse Umane.

Detalii despre dosarul de concurs, tematică și bibliografie regăsiți în fișierul atașat.

11-10-2019

Publicație privind delimitarea secțiilor de votare pentru alegerile prezidențiale

In conformitate cu prevederile HG nr.630/2019 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea Presedintelui Romaniei in anul 2019 si art.20 alin.{5} din Legea nr.208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, aducem la cunostinta locuitorilor comunei LUIZI CALUGARA, delimitarea si numerotarea sectiilor de votare,precum si sediile acestora, dupa cum urmeaza:

25-09-2019

Anunț pesta porcină

        Urmare a confirmării unui focar de pestă porcină africană  într o comună din jud. Vrancea , în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2008 art.5, lit.c)  , pentru evitarea răspândirii virusului pe teritoriul judeţului Bacău , trebuie luate de urgenţă următoarele măsuri :

 

-       toti porcii trebuie identificaţi şi înregistraţi la medicul veterinar ;

-       trebuie anunţat imediat medicul veterinar de apariţia oricărui semn de boală sau mortalitate la animalele proprii ;

-       este interzisă folosirea resturilor menajere în hrana porcilor ;

-       este interzisă creşterea liberă a porcilor în afara gospodăriilor ;

-        porcii trebuie ţinuţi în spaţii îngrădite , fără posibilitatea de a veni în contact cu porcii domestici din alte exploataţii sau cu porcii mistreţi ;

-       să nu se intre în adăposturi unde cresc porcii cu încălţămintele şi hainele cu care au umblat pe strardă , sau la pădure unde circulă mistreţii sau chiar pe terenurile agricole unde poate exista pericolul să circule porcii mistreţi şi să se aducă în gospodării virusul de pestă porcină ;

-       este recomandat ca pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost , să fie amplasată o taviţă cu paie îmbibată cu o soluţie de soda caustică ;

-       scroafele , vierii să nu fie scoşi din exploataţie în scopul montei cu animale din altă exploataţie ;

-       este interzisă comercializarea cărnii proaspete şi a produselor din carne de porc rezultate din tăierea porcinelor în exploataţia proprie , consumul acestora se face numai în exploataţia proprie , după examenul de specialitate asigurat de către medicul veterinar ;

-       este interzisă cumpărarea de porci cu origine necunoscută , fără cotralii şi fără documente sanitare veterinare ;

-       este interzisă administarea în hrana porcilor a furajelor proaspăt cosite , furajele trebuiesc păstrate cel puţin 30 de zile de la data recoltării .

 

 Este interzisă vânzarea păsărilor şi animalelor vii .

23-09-2019

Combaterea și distrugerea buruienii numită ambrozia

Potrivit Legii nr.62/09.03.218 propietarii sau deținătorii de terenuri, conform legii sus menționate, au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii numită ambrozia.

Mesajul primarului

{NUME_SITE}

În calitate de primar al comunei Luizi Călugăra, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.
Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.


Butacu Florențiu