Nr. Data Conținut Fișier Anexă
20121 19/04/2021 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău și ale autorităților publice locale din comuna Luizi-Călugăra, jud. Bacău Descarcă

privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău și ale autorităților publice locale din comuna Luizi-Călugăra, jud. Bacău

Descarcă

20118 19/04/2021 privind aprobarea contribuției Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, județul Bacău la susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău pentru anul 2021 Descarcă

privind aprobarea contribuției Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, județul Bacău la susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău pentru anul 2021

Descarcă

20115 19/04/2021 privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare Descarcă

privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare

Descarcă

20112 19/04/2021 privind constatarea încetării de drept prin demisie, a mandatului de consilier locala dlui SOLOMOM ALEXANDRU și declararea ca vacant a unui post de consilier local, e Lissta PNL în cadrul Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra Descarcă

privind constatarea încetării de drept prin demisie, a mandatului de consilier locala dlui SOLOMOM ALEXANDRU și declararea ca vacant a unui post de consilier local, e Lissta PNL în cadrul Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra

Descarcă

20034 02/02/2021 Proiect de Hotărâre nr.20034 privind înlouirea unui reprezentant al U.A.T. Luizi Călugăra, județul Bacău, Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău Descarcă

Proiect de Hotărâre nr.20034 privind înlouirea unui reprezentant al U.A.T. Luizi Călugăra, județul Bacău, Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău

Descarcă

20027 28/01/2021 Proiect de Hotărâre nr.20027 privind aprobarea raportului de execuție bugetară agregat la nivel de ordonator principal de credite și a situațiilor financiare la data de 31.12.2020 Descarcă

Proiect de Hotărâre nr.20027 privind aprobarea raportului de execuție bugetară agregat la nivel de ordonator principal de credite și a situațiilor financiare la data de 31.12.2020

Descarcă

20024 25/01/2021 Proiect de hotărâre nr.20024 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul al II lea, al anului 2020 Descarcă

Proiect de hotărâre nr.20024 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul al II lea, al anului 2020

Descarcă

20021 25/01/2021 Proiect de Hotărâre nr.20021 privind aprobarea „Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru avertizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2021 Descarcă

Proiect de Hotărâre nr.20021 privind aprobarea „Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru avertizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2021

Descarcă

20008 12/01/2021 Proiect de hotărâre nr.20.008 privind desemnarea reprezentanților U.A.T. Luizi – Călugăra, jud. Bacău, în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Descarcă

Proiect de hotărâre nr.20.008 privind desemnarea reprezentanților U.A.T. Luizi – Călugăra, jud. Bacău, în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană

Descarcă

20005 05/01/2021 Proiect de hotărâre nr.20.005 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie 2021 Descarcă

Proiect de hotărâre nr.20.005 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie 2021

Descarcă

20328 29/12/2020 Proiect de hotărâre nr.20.328 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.46 din 18.12.2020 privind aprobarea coeficienților salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Luizi – Călugăra, jud. Bacău, începând cu data de 01 februarie 2021 Descarcă

Proiect de hotărâre nr.20.328 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.46 din 18.12.2020 privind aprobarea coeficienților salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Luizi – Călugăra, jud. Bacău, începând cu data de 01 februarie 2021

Descarcă

20325 29/12/2020 Proiect de hotărâre nr.20.325 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi – Călugăra, jud. Bacău Descarcă

Proiect de hotărâre nr.20.325 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi – Călugăra, jud. Bacău

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă