Nume Data Fisier
Cerere eliberare certificat de producător 01/05/2021 Descarcă
Cerere eliberare certificat fiscal – persoane fizice 01/05/2021 Descarcă
Cerere eliberare certificat fiscal – persoane juridice 01/05/2021 Descarcă
Cerere pentru eliberarea certificatului privind impozitele și taxele locale pentru persoanele juridice 01/05/2021 Descarcă
Cerere pentru eliberarea certificatului privind taxele locale in cazul persoanelor fizice 01/05/2021 Descarcă
Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 01/05/2021 Descarcă
Declarație de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice 01/05/2021 Descarcă
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului taxei pe teren în cazul persoanelor juridice 01/05/2021 Descarcă
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport 01/05/2021 Descarcă
Declartie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul contribuabililor persoane juridice 01/05/2021 Descarcă
Impunere taxă pentru afișaj în scop de publicitate sau reclamă 01/05/2021 Descarcă
  Nume Data Fisier