AFIR anunţă publicarea Ghidului solicitantului pentru submăsura 6.1

Agenţia pentru finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunţă publicarea Ghidului solicitantului pentru submăsura 6.1 ,,Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri ,, din programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 .Acesta poate fi consultat pe pagina de internet a AFIR , WWW.AFIR.INFO, secţiunea Investiţii PNDR – sm 6.1.

   Beneficiarii submăsurii sunt tineri fermieri care se instalează pentru prima dată ca unic şef de fermă al exploataţiei agricole .

 De asemenea beneficiază de fondurile măsurii şi persoanele juridice cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier se instalează şi exercită controlul pe termen lung în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare , la beneficii şi la riscurile financiare legate de exploataţie .

 Vor beneficia de alocare de fonduri şi tinerii cetăţeni romăni din afara graniţelor ‚ţării care se instalează ca şefi –manageri ai exploataţiei şi care îndeplinesc una din condiţii :

          au absolvit în ultimul an calendaristic dinaintea depunerii cereri de finanţare un program de studiu în domeniul agricol : postuniversitar , universitar , preuniversitar atât în ţări membre UE cât  şi din ţări terţe UE ,

          au avut un loc de muncă atăt în ţări membre UE cât şi ţări terţe UE în domeniul agricol , cel puţin 3 luni în ultimul an dinaintea depunerii cererii de finaţare  .

Exploataţia pentru care se solicită finanţarea trebuie să aibă o dimensiune economică cuprinsă între 12000 -50000 SO , să fie înregistraţi ca microîntreprindere –întreprindere mică şi să fie înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de identificare de la APIA , în Registrul agricol şi /sau în Registrul explaoataţiilor de la ANSVSA .

 Sprijinul public nerambursabil este de 50000 euro pentru exploataţiile între 30000 SO şi 50000 SO,  şi de 40000 de euro pentru explotaţiile între 12000 SO şi 29999 SO .

 SO reprezintă Valoarea Producţiei Standard , calculul făcându se pe baza coeficienţilor din tabelul anexat în Ghidul solicitantului .

 Sprijinul se acordă în doua tranşe : 75  % din cuantumul sprijinului se va acorda la semnarea Contractului de finanţare şi 25 % din cuantumul sprijinului ,  se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de afacere fără a depăşi 3 ani sau 5 ani pentru explaoataţii pomicole , de la semnarea contractului de finanţare .

 Tânărul fermier care se instalează trebuie să îşi stabilească domiciliul în UAT ul în care exploataţia este înregistrată .

   Totodată sediul social al beneficiarului trebuie să fie localizat în aceeaşi UAT în care este înregistrată exploataţia .


  Nume Data Fisier
Instalarea tinerilor fermieri -informare 17/07/2020 Descarcă