Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi

Vă informăm că în Monitorul Oficial, a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 436/16.04.2021 , privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi .

 Condițiile pentru înscrierea în program :

–  beneficiarii pot fi persoane fizice sau juridice ;

–  cultivarea suprafeței de minim 3000 mp cu usturoi ;

–  valorificarea cantității de minim 3 to/ ha , proporțional cu suprafața cultivată ;

–  suma primită până la 3000 euro /ha ;

–  valorificarea se face în perioada de 15 iunie – 22 noiembrie 2021 ;

Cerererile se vor depune până la data de 15 mai 2021 la Direcția Agricolă .

Depunerea documentelor justificative la DAJ Bacău – până la data de 29 noiembrie 2021.

Documente necesare :

– copie C.I. ,

– copie CUI – după caz ,

– dovada cont bancar activ ,

– adeverința de la Primărie cu suprafața de usturoi cultivată și modul de folosință a terenului (proprietate sau arendă) ,

– copie după Registrul Agricol pe anul 2021 cu suprafața de usturoi ;

– registrul de evidență a tratamentelor fitosanitare vizat  de Oficiul Fitosanitar ;

– atestat de producător ;

– filele din Carnetul de comercializare pentru persoanele fizice , facturi , chitațe – pentru dovada valorificării cantității de minimm 3 to/ha .

 Pentru alte informații , vă rugăm să folosiți nr. de telefon 023/576419 și adresele de e-mail dadr.bc@madr.ro .

                  PRIMAR ,                                                                 

DAVID EDMOND-LEONARD                                            Întocmit,

                                                                                         Ing. Acatrinei Delia