Anunț pesta porcină

 

             Urmare a evoluţiei Pestei Porcine Africane la nivelul judeţului Bacău ,  ,confirmându se   alte cazuri de pestă porcină africană la mistreţi vânați pe raza Fondului de vânătoare FÂNTÂNELE  , gestionat de Direcția Silvică Bacău, a adresei nr. 5409/11.03.2021 primită de la Direcţia Sanitară veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor , înregistrată la Instituția noastră cu nr. 712/15.03.2021 , conform Hotărârii nr. 10 din data de 11.03.2021 , aprobate în şedinţa Unității Locale  de Decizie a Consiliului Local Bacău ,  din data de 11.03.2021  ni s a adus la cunoștință că Luizi -Călugăra , localitatea Osebiți, se află în zona infectată cu o rază de 8 km .

       S au stabilit următoarele măsuri cu aplicare imediată , după cum urmează :

 • Este interzis cumpărararea de purcei din locuri necunoscute , de la intermediari , fără crotalii şi fără certificat sanitar- veterinar , deoarece există pericolul să fie contaminaţi şi astfel să fie difuzată pesta porcină africană !
 • Cumpărarea de porci se poate efectua numai din ferme autorizate sanitar veterinar care nu se află în zonele de restricţii ;
 • Toți porcii din exploatații să fie ținuți în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi izolați de porcii sălbatici .
 • Crescătorilor de suine (porci) , le este interzisă creşterea porcilor la nivelul cantoanelor şi stânilor ;
 • Se interzice creşterea liberă a porcilor domestici în vecinătatea pădurilor , precum şi pe suprafaţa gropilor de gunoi şi în raza acestora , pentru a evita contactul cu populaţia de porci mistreţi ;
 • La fiecare exploatație de porci este obligatoriu să se instaleze imediat dezinfectoare individuale sau chiar și mijloace de dezinsecție .
 • Se vor aplica măsuri de igienă corespunzătoare de către toate persoanele care intră în contact cu porcii sălbatici , pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane .
 • Cetăţenii care desfăşoară diverse activităţi în păduri pe raza UAT Luizi- Călugăra ,  sunt obligaţi să anunţe autorităţile cu privire la orice caz de mortalitate la mistreţ  identificat
 • Proprietarii mijloacelor auto , tractoare forestiere , atelaje și echipamentele folosite în mediul silvic  , conform adresei amintite , au obligativitatea de a dezinfecta aceste mijloace , după utilizare sau tranzitarea lor prin zona afectată  ,  comuna Luizi- Călugăra,  localitatea Luizi Călugăra ,  facând parte  din aşa numita zonă afectată , respectiv zona de tampon ,  adică de control temporar , aflată la distanţă de 5 km în exteriorul zonei infectate .
 • Crescătorii de ovine , caprine , bovine și cabaline să nu le scoată din perimetrul acestora fără o dezinsecție corespunzătoare , inclusiv pentru combaterea insectelor hematofage , astfel încât să se evite posibilitatea vehiculării virusului pestei porcine africane .
 • Este interzisă circulația animalelor domestice prin zona infectată , inclusiv transhumața.
 •  Cânii de la stîni și însoțitori ai turmelor de animale scoase la pășunat să fie deparazitați , vaccinați , întreținuți corespunzător și ținuți pe lîngă animalele pentru a nu vagabonda în căutarea hranei (cadavre) și a nu alerga între zonele infectate și zonele de control temporar și pentru a nu hăitui și disperasa mistreții;
 • Personalul angajat al ocoalelor silvive , vînătorii și orice alte persoane padurari , culegători de ciuperci , fructe de pădure , care ies din zona infectată, se supun dezinfecției încălțămintei și hainelor ,precum și unor măsuri de igienă personală corespunzătoare .

Toți porcii morți sau bolnavi  care prezintă simptome de pestă porcină africană ,respectiv :

   își pierd pofta de mîncare ,

   au urechile și coada lăsate în jos ,

  sunt prezente pete roșii în zona urechilor și pe abdomen ,

   stare generală prostă , cu febră puternică , vor fi examinați de medicul veterinar și vor fi supuși unui test de depistare a pestei porcine africane . De obicei moartea se instalează într un interval foarte scurt   de 2 – 10 zile . Orice suspiciune de boală trebuie comunicată de urgenţă medicului veterinar din localitate sau la Primărie ;

 • Se va efectua un recensămînt oficial al tuturor categorilor de porci din toate exploatațiile la sfîrșitul stării de urgență , acesta este actualizat de proprietar  , aceste informații se pot verifica la fiecare inspecție .
 • Numărul de telefon la care este asigurat serviciul de permanenţă la D.S.V.S.A. Bacău , este 02234/586233 , iar numărul de TEL VERDE gratuit este 080080096 , unde crescătorii de animale şi consumatorii ,  pot sesiza și notifica nereguli privind sănătatea animalelor şi siguranţa alimentelor .

  Nume Data Fisier
Anunț pesta porcină 16/03/2021 Descarcă