Anunț pesta porcină

        Urmare a confirmării unui focar de pestă porcină africană  într o comună din jud. Vrancea , în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2008 art.5, lit.c , pentru evitarea răspândirii virusului pe teritoriul judeţului Bacău , trebuie luate de urgenţă următoarele măsuri :

 

–       toti porcii trebuie identificaţi şi înregistraţi la medicul veterinar ;

–       trebuie anunţat imediat medicul veterinar de apariţia oricărui semn de boală sau mortalitate la animalele proprii ;

–       este interzisă folosirea resturilor menajere în hrana porcilor ;

–       este interzisă creşterea liberă a porcilor în afara gospodăriilor ;

–        porcii trebuie ţinuţi în spaţii îngrădite , fără posibilitatea de a veni în contact cu porcii domestici din alte exploataţii sau cu porcii mistreţi ;

–       să nu se intre în adăposturi unde cresc porcii cu încălţămintele şi hainele cu care au umblat pe strardă , sau la pădure unde circulă mistreţii sau chiar pe terenurile agricole unde poate exista pericolul să circule porcii mistreţi şi să se aducă în gospodării virusul de pestă porcină ;

–       este recomandat ca pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost , să fie amplasată o taviţă cu paie îmbibată cu o soluţie de soda caustică ;

–       scroafele , vierii să nu fie scoşi din exploataţie în scopul montei cu animale din altă exploataţie ;

–       este interzisă comercializarea cărnii proaspete şi a produselor din carne de porc rezultate din tăierea porcinelor în exploataţia proprie , consumul acestora se face numai în exploataţia proprie , după examenul de specialitate asigurat de către medicul veterinar ;

–       este interzisă cumpărarea de porci cu origine necunoscută , fără cotralii şi fără documente sanitare veterinare ;

–       este interzisă administarea în hrana porcilor a furajelor proaspăt cosite , furajele trebuiesc păstrate cel puţin 30 de zile de la data recoltării .

 

 Este interzisă vânzarea păsărilor şi animalelor vii .