Anunț privind combaterea ambroziei

          Vă informăm că în conformitate cu prevederile art.1 din Legea nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia și a adresei înregistrată la Instituția noastră , CU NR.1174/20.04.2021 , proprietarii sau deținătoriii de terenuri sau administratorii drumurilor publice , sunt obligați să desfășoare lucrări de prevenire ,  combatere și distrugere a buruienii ambrozia , potrivit art.nr.7 din Hotărîrea nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia , în perioada cuprinsă între răsărire și apariția primelor inflorescențe , respectiv până la data de 30 iunie a.c.

            Din acest motiv toți proprietarii de teren , aveți obligația să distrugeți planta de ambrozie numită popular pelinul sălbatic ,care apare îndeosebi pe terenurile nelucrate , prin efectuarea de arături adânci , sau discuire , prin smulgere, cosire , sau erbicidare ,  aceste lucrări este indicat să fie efectuate între răsărirea acesteia  și apariția primelor inflorescențe , până la sfîrșitul perioadei de vegetație .

            Această plantă , vă reamintim că produce mari cantități de polen ,care produc alergii foarte periculoase : strănut , secrețe nazală apoasă , ochi iritați , senzație de mâncărime în gât , care în timp, duc la asm și cel mai periculos ,  se poate produce șoc anafilactic .

        Nerespectare obligației de a distruge această buruiană care se dezvoltă mai ales pe terenurile pârloăgă , pe  marginea drumuilor , la capătul parcelelor , atenție la terenurile care au o latura pe șoseaua Bacău – Onești – DN11 și sunt lăsate pîrloagă , constituie contravenție și se sancționează potrivit legii , cu amenzi cuprinse între 1000 lei la 5000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000- 20.000 lei pentru persoanele juridice , potrivit Legii nr.129/15.07.2020 .

               PRIMAR ,

DAVID EDMOND- LEONARD                                                            Întocmit ,

                                                                                                            ing. Acatrinei Delia