Anunț promovare secretar

Primăria comunei Luizi Călugăra, județul Bacău, organizează la sediul primăriei concurs de promovare, pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere specifică, de Secretar General al comunei Luzi Călugăra, jud. Bacău. Durata de muncă 8 ore/zi – 40 ore/săptămână – durata normală a timpului de lucru în conformitate în conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea cariei funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de participare și bibliografia le regăsiți în anunțul atașat


  Nume Data Fisier
Raport final 19/03/2021 Descarcă
Rezultat final 19/03/2021 Descarcă
Rezultat interviu 19/03/2021 Descarcă
Rezultat probă scrisă 19/03/2021 Descarcă
Proces verbal selecție dosare 10/03/2021 Descarcă
Anunț selecție dosare 10/03/2021 Descarcă
Anunț promovare secretar 17/02/2021 Descarcă
  Nume Data Fisier