Anunț rezultate proba scrisă – funcția de șofer

Rezultatul la concursul/examenul pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de SOFER in cadrul compartimentului gospodarire comunala al aparatului de specialitate al Primarului.

Contestatiile se vor depune la sediul Primariei comunei Luizi Calugara, pana la data de 21.07.2020 ora 15.00

 


  Nume Data Fisier
Anunț – rezultate probă scrisă 20/07/2020 Descarcă