Anunț selecție a dosarelor de concurs pentru ocuparea funcției contractuale de șofer

În urma selecției dosarelor de înscriere a candidaților la concursul din data de 20.07.2020, ora 10.00 – proba scrisă și 21.07.2020, ora 11.00 – interviul pentru ocuparea funcției contractuale de șofer – compartiment gospodărire comunală, în cadrul aparatului de specialitate al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău, s-a obținut rezultatul prezentat în anunțul atașat.  Nume Data Fisier
Anunț concurs 15/07/2020 Descarcă