1

Anunț – verificare date personale in listele electorale

Publicat la: 20 aprilie 2016


In vederea desfasurarii in bune conditii a alegerilor locale din 5 iunie 2016 si in baza art.17 alin.(1) din Legea nr.115/2015 Legea nr.115/2015 privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001 , precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul

alesilor locali, va facem cunoscut :

 

 

CETATENII COMUNEI IȘI POT VERIFICA DATELE PERSONALE INSCRISE ÎN LlSTELE ELECTORALE INTOCMITE PENTRU ALEGERILE LOCALE DIN 5 IUNIE 2016 , CARE SE AFLA LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI LUIZI – CALUGARA.

 

 

Persoane de contact:

Sandu Cristina – secretar comuna

Butacu Alina – Roxana – consilier stare civila


  Nume Data Fisier
UAT Luizi Calugara verificare date personale in listele electorale 20/04/2016 Descarcă


Adresă Link: https://comunaluizicalugara.ro/anunt-verificare-date-personale-in-listele-electorale/