Anunț

In vederea desfasurarii In bune conditii a alegerilor locale din 5 iunie 2016 si In baza actelor normative care reglementeaza alegerea autoritatilor administratiei publice locale din 2016 , va facem cunoscut urmatoarele :

 

1. Biroul Electoral de Clrcumscriptie nr.49 com una Luizi – Calugara are sediul ln incinta Scolii Gimnaziale Luizi – Calugara ( et.1 ) din satul Luizi – Calugara , comuna Luizi – Calugara, judetul Bacau, cod postal: 607295 ;

Presedinte BEC Luizi – Calugara : Budau Florinela (tel:0748 129076)

Loctiitor BEC Luizi – Calugara: Dumitru Daniela Lenuta (tel:0744 961042)

Datele de contact sediu : tel/fax: 0234/218020 ;

e-mail: samluizi@yahoo.com

Programul de activitate : zilnic intre orele 10,00 – 16,00.

in zilele In care se lmplinesc termene privind activitati care tin de competenta lor, birourile electorale isi Incheie programul de lucru cu publicul la ora 24,00.

2.Prin Dispozitia Primarului comunei Luizi – Calugara nr. 601 15.04.2015 au fo stabilite 4 (patru) sectii de votare :

a) 2 sectii in incinta Scolii cu cls. I – VIII din satul Luizi- Calugara ;

b) 2 sectii in incinta Scolii cu cls. 1- VIII „Andrei Lupu” din satul Osebiti (scoala

noua ).

3.Prin Dispozitia Primarului comunei Luizi – Calugara nr.61/15.04.2016 au foststabilite locurile speciale de afisaj electoral, dupa cum urmeaza:

a) in fata Scolii Gimnaziale din satul Luizi – Calugara;

b) in fata Bisericii din satul Luizi – Calugara;

c) In fata Scolii cu cls. I -VIII „Andrei Lupu” sat Osebiti;

d) La intrarea in cornuna In punctul „Trei Cruci”.


  Nume Data Fisier
Anunț 20/04/2016 Descarcă