Cerere de ofertă pentru obiectivul de investiție ” Modernizare drumuri de interes local, comuna Luizi Călugăra, jud. Bacău”

UAT Comuna Luizi Călugăra, organizează achiziția de servicii referitoare la cooptarea unui expert extern în vederea sprijinirii autorității contractante la elaborarea Fișei de date a achiziției și a participării la procesul de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică – cerere de ofertă – pentru obiectivul de investiție  ” Modernizare drumuri de interes local, comuna Luizi Călugăra, jud. Bacău“.

 

Mai multe detalii găsiți în fișierul atașat


  Nume Data Fișier
Cerere oferta consultanta PNDL 2 10/05/2018 Descarcă