Locurile pe care se află astăzi comuna Luizi Călugăra au fost citate pentru prima dată în documentul emis la Suceava în anul 28 ianuarie 1409 de domnitorul Alexandru cel Bun. Un alt document de la sfârșitul secolului al XV-lea în care sunt prezentate aceste locuri este Documentul din 13 octombrie 1489.

În partea de nord a comunei Luizi Călugăra se află comuna Măgura (fosta comună Calugăra Mare până la reorganizarea administrativ-teritorială din 1968). Pe teritoriul acestei comune, de-a lungul anilor, s-au facut mai multe descoperiri arheologice. În timpul cercetărilor arheologice din așezarea carpică din punctul “Dealul Pichiului”, într-o groapă, în care se aflau numeroase fragmente ceramice caracteristice secolului al II-lea e.n., s-a gãsit și un denar roman imperial de la Antoninus Pius.

Locuitorii comunei Luizi Călugăra au participat la războiul de independență, astfel în biserica din satul Luizi Călugăra se află o decorație care a aparținut tânărului Lupu Andrei din regimentul 8 Calarași, care în 1877 a fost luat prizonier și a fost primul soldat român ucis în acest război.înapoi