Concurs șef S.V.S.U.

U.A.T Comuna Luizi Călugăra, județul Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante, perioadă nedeterminată de șef S.V.S.U. – în cadrul Serviciului Voluntar pentru situații de Urgență.

Concursul constă în trei etape succesive : 

1. selecția dosarelor;

2. proba scrisă;

3. proba practică;

Calendarul de desfășurare și condițiile de participare le regăsiți în Anunț.


  Nume Data Fisier
Rezultat final 12/04/2021 Descarcă
Rezultate proba practică 12/04/2021 Descarcă
Proces verbal afișare rezultat probă scrisă 08/04/2021 Descarcă
Anunț rezultat probă scrisă 08/04/2021 Descarcă
Proces verbal selecție dosare 02/04/2021 Descarcă
elecție dosare Sef S.V.S.U. 02/04/2021 Descarcă
Anunț concurs șef S.V.S.U. 17/03/2021 Descarcă
  Nume Data Fisier