Dezbatere publică – plan urbanistic zonal

În conformitate cu prevederile Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, supunem dezbaterii publice:

Intenți de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL

 

Localizare:Extravilanul localității Luizi Călugăra, Dj 119

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri. 

  Nume Data Fisier
Anunt PUZ 07/10/2020 Descarcă
U4-2 – Reglementari urbanistice – (Format A1) 07/10/2020 Descarcă