În atenţia producătorilor agricoli

Producătorii de cartof consum şi industrializare , cu suprafaţa mai mare de 0,5 ha au obligaţia să se înregistreze conform reglementărilor fitosanitare în vigoare ( OM 608/2007 şi OM 580/2007 ) la Oficiul Fitosanitar Judeţean , într-un registru oficial şi primesc un certificat de înregistare care va fi vizat anual.
Înregistrarea producătorilor de cartof este gratuită în anul 2020 , conform Ord. Nr.568/2019 .
Pentru înregistrare sunt necesare următoarele documente :
– actul constitutiv pentru persoanele juridice sau cartea de identitate ;
– certficatul de producător ;
– certificatul de înmatriculare de la Oficiul Registrului Comerţului ;
– în cazul seminţelor şi materialului săditor , autorizaţia de producere , prelucrare sau comercializare , eliberată de autorităţile de specialitate teritoriale ;
– codul fiscal ;
– titlul de folosinţă .

La comercializare , numărul de înregistrare va fi aplicat pe ambalaj sau pe vehicole ce transportă tuberculi de cartof , pentru a dovedi că aceştia au fost cultivaţi de un producător înregistrat oficial , indicând că tuberculii sunt liberi de organisme de carantină- Synchytrium endobioticum , Clavibacter michiganensis ssp. spedonicus , sau Ralstonia ssp.- condiţie obligatorie pentru a putea vinde marfa în piaţă , inclusiv la tarabă .
Vânzarea tuberculilor de cartofi se face numai respectând Programul de monitorizare fitosanitară a organismelor de carantină dăunătoare cartofului – în vigoare din campania agricolă 2018 2019 .
În caz contrar , se vor aplica contravenţii conform legislaţiei în vigoare( OUG nr. 136/2000 )


  Nume Data Fisier
Anunţ producători de cartof 09/07/2020 Descarcă