Informare

         Ca urmare a adresei nr. 411/20.20.20202 primită de la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Bacău  , având în vedere prevederile OUG nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului , cu modificările şi completările ulterioare  , vă informăm următoarele :

    Începând cu 01 ianuarie 2007,  în România este interzisă cultivarea organismelor modificate genetic  (OMG ), cu excepţia porumbului MON 810 .

ÎN ANUL 2020 :

 

Inspectorii DAJ Bacău vor organiza verificarea tuturor parcelelor cultivate cu soia iar în situaţia depistării unor culturi impurificate cu OMG ,  vor proceda la transmiterea datelor de identificare ale cultivatorilor respectivi , persoane fizice sau juridice la Comisariatele Judeţene ale Gărzii de Mediu , în vederea aplicării contravenţiilor conform legislaţiei în vigoare .

 

Se vor testa toate suprafeţele cultivate cu soia prin efectuarea de teste de câmp din frunze şi boabe de soia,  sau prelevarea de probe şi transmiterea acestora la unul din laboratoarele autorizate , pentru depistarea prezenţei organismelor modificate genetic .

 

 Producători agricoli cultivatori de soia ,  au obligaţia să se asigure că sămânţa utilizată la înfiinţarea culturilor nu provine şi nici nu este impurificată OMG .

 În cazul în care se constată nereguli , producătorii agricoli le revine potrivit legii , întreaga răspundere .

 

 Pricipalele prevederi legale în vigoare sunt : OUG nr. 195/22.12.2005 , Ordinul MADR nr.61/26.03.2012, Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 , Regulamentul( CE )nr. 882/2004.

 

                                           PRIMAR ,

                                  BUTACU FLORENŢIU

 

                                                                                                       

                                                                                                                   Întocmit ,

                                                                                                           Ing. Acatrinei Delia


  Nume Data Fisier
Informare soia OMG 24/02/2020 Descarcă