Intenție de elaborare Plan Urbanistic Zonal

In conformitate cu prevederile Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, supunem dezbaterii publice:

INTENTIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL

Initiator:           S.C. BOEMA EVENTS S.R.L

Elaborator:      S.C. ARHIBAC S.R.L.

Scopul:              CONSTRUIRE CORT EVENIMENTE

Localizare:       Extravilanul localitatii Luizi-Calugara, D.N.11 Brasov-Bacau

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal in perioada 07.04.2020-02.05.2022, in scris, la sediul Primariei Luizi Calugara, sau la e-mail: primaria@comunaluizicalugara.ro.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: Inspector Eugen Dumbraveanu.

PRIMAR

EDMOND-LEORNAD DAVID


  Nume Data Fișier
Anunt PUZ Boema 07/04/2022 Descarcă
1.INCADRARE IN ZONA 07/04/2022 Descarcă
3.REGLEMENTARI URBANISTICE 07/04/2022 Descarcă