Intenție de elaborare PUZ

In conformitate cu prevederile Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, supunem dezbaterii publice:

INTENTIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL

Initiator:           Filip Maria, Mocanu Catinca, Talaba Mihai si Elena

Elaborator:      S.C. PRODOMUS S.R.L.

Scopul:              HALA PRODUCTIE SI PLATFORMA TEHNOLOGICA

Localizare:       Extravilanul localitatii Luizi-Calugara, D.J.119 numar cadastral 63463

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal in perioada 19.12.2022-12.01.2023, in scris, la sediul Primariei Luizi Calugara, sau la e-mail: primaria@comunaluizicalugara.ro.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: Inspector Eugen Dumbraveanu.


  Nume Data Fișier
Anunt PUZ Filip Talaba Mocanu 15/12/2022 Descarcă
Memoriu de prezentare 15/12/2022 Descarcă
U1 – Plan de incadrare in zona (Format A3) 15/12/2022 Descarcă
U1 – Plan incadrare conf CULTURA (Format A3) 15/12/2022 Descarcă
U2 – Situatie existenta (Format A2) 15/12/2022 Descarcă
U3 – Tipuri de proprietate (Format A2) 15/12/2022 Descarcă
U4-1 – Reglementari urbanistice – Zonificare (Format A2) 15/12/2022 Descarcă
U4-2 – Reglementari urbanistice – Ilustrare urbana (Format A2) 15/12/2022 Descarcă
U5 – Reglementari echipare edilitara (Format A2) 15/12/2022 Descarcă
  Nume Data Fișier