Pesta porcină africană

 

Vă comunicăm că potrivit adresei de la DSVSA Bacău  , pe fondul de vânătoare Trebeş , pe teritoriul administrativ al comunei Mărgineni ,  s a confirmat prezenţa virusului pestei porcine africane la un mistreţ vânat   .

       Astfel , comuna Luizi Călugăra , ca şi distanţă faţă de focar , face parte din aşa numita  zona tamponată .

   Din acest motiv , este necesară continuarea campaniei de informare atât a vânătorilor cât şi a crescătorilor de porci , cu privire la regulile ce trebuiesc respectate pentru a  se  evita răspândirea bolii şi anume :

v Să se achiziţioneze porcine numai cu origine cunoscută , însoţite de documente oficiale

v Să se solicite medicului veterinar din localitate , înregistrarea porcilor din exploataţie ,

v Să se crească porcii în spaţii împrejmuite , în adăposturii închise ;

v  Se interzice cerşterea porcilor în apropierea pădurilor , pe suprafaţa gropilor de gunoi , în scopul evitării contactului cu porciii mistreţi ;

v  Să nu se intre în adăpostul unde cresc porcii cu încălţămintea şi hainele cu care s a umblat pe stradă ,

v  Este recomandat ca pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost să fie amplasată o tăviţă cu paie îmbibate cu o soluţie slabă de sodă caustică ;

v Crescătorii de ovine , caprine , bovine şi cabaline ale căror păşuni sunt în cuprinsul zonelor infectate , să nu le scoată din perimetrul acestora fără o dezinfecţie corespunzătoare , astfel să evite posibilitatea vehiculării virusului pestei porcine;

v Câinii de la stâni şi însoţitori ai turmelor de animale scoase la păşunat să fie catagrafiaţi , deparazitaţi , vaccinaţi  şi ţinuţi pe lângă animale pentru a nu vagabonda în căutarea de hrană {cadavre } şi a face naveta între zonele infectate şi zonele de contact temporar şi pentru a nu hăitui şi dispersa mistreţii ;

v Personalul angajat al Ocoalelor silvice , vânătorii şi orice alte persoane (pădurari ,culegători de ciuperci şi fructe de pădure , turişti , etc ) care ies din zona infectată , se supun deznfecţiei încălţămintei , şi hainelor , precum şi unor măsuri de igienă personală ;

v Reducerea numărului de porci domestici , se va face prin sacrificarea pentru consum a acestora de către proprietar , cu anunţarea medicului veterinar anterior sacrificării , pentru examinare şi recoltarea de probe ;

v Să nu se comercializeze carnea proaspătă rezultată din tăierea porcilor în exploataţia ;

 

Orice caz de îmbolnăvire sau moarte la porcii domestici sau la porci mistreţi trebuie notificat către medicul veterinar sau /şi la DSVSA Bacău la telefon : 0234586233 .

PRIMAR ,

BUTACU FLORENŢIU

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                  Întocmit ,

                                                                                                       Ing. Acatrinei Delia

 

 


  Nume Data Fisier
PESTA PORCINA 6.04.2020 06/04/2020 Descarcă