1

Proces verbal a rezultatelor probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării funcției de Secretar general

Publicat la: 17 decembrie 2019


In temeiul OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ și a H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu rnodlflcarile și completarile ulterioare, s-a procedat la aflsarea rezultatelor  probei scrise a concursului organizat în vederea ocuparii functiei publice de conducere de Secretar general al comunei Luizi Calugara.

Vezi fișier atașat.


  Nume Data Fisier
Proces verbal de afisare rezultate proba scrisa concurs secretar 17/12/2019 Descarcă


Adresă Link: https://comunaluizicalugara.ro/proces-verbal-a-rezultatelor-probei-scrise-la-concursul-organizat-in-vederea-ocuparii-functiei-de-secretar-general/