Proces Verbal de selectie a dosarelor de concurs depuse in vederea ocuparii functiei publice de conducere de Secretar general al comunei LUIZI CALUGARA

Astazi, 10.12.2019, in temeiul art. 50 alin.(1) din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile și cornpletarile ulterioare, s-a procedat la selectia dosarelor de concurs depuse in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante de Secretar general al comunei Luizi Calugara.

 

Rezultatul se regăsește în fișierul atașat.


  Nume Data Fisier
Proces Verbal selectie dosare 10/12/2019 Descarcă