SOLICITARE DE OFERTĂ- servicii de evaluare a patrimoniului

UAT Comuna Luizi Călugăra, Judeţul  Bacău, CF 4535910 în calitate de autoritate contractantă intenționează să achiziționeze prin cumpărare directă , servicii de evaluare a patrimoniului care potrivit legii fac parte din domeniul public si /sau privat al comunei Luizi Calugara,  prin criteriul prețul cel mai scăzut( conform dispozițiilor art 7 alin 5 și art 187 alin. 3 pct a) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016)

1.      Obiectul contractului Evaluare bunuri imobile si mobile din patrimoniul unitatii administrativ teritoriale comuna Luizi Calugara;

2.      Codul de clasificarecod CPV  79419000-4 –  Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)

3.      Procedura aplicată cumpărare directă SEAP – de la  operatorii economici cu activitate în domeniu, conform prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și Cap.III, secțiunea I din HG 395/2016;

4.      Ofertele vor fi transmise pânǎ în data 15.12.2017, ora 10.00, prin e-mail primarialuizicalugara@yahoo.com, fax 0234/218277 sau depunere registratura- Damian Cristina persoana de contact 0234/218011

5.      In ultima evaluare avem 189 de poziții, de atunci au mai trecut terenuri din domeiul privat in domeniul public, si au mai intrat si alte mijloace fixe in lista de inventar gen autoturism Dacia Duster , aprox +/- 10 pozitii.

NOTA: Menţionaţi :

          valabilitatea  ofertei        


  Nume Data Fisier
cerere oferta evaluare 13/12/2017 Descarcă