Nr. Data Conținut Fișier Anexă
60 09/06/2021 privind anularea procedurii concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, perioada nedeterminată de consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău, cu data de susținere a probei scrise în ziua de 18.06.2021 Descarcă

privind anularea procedurii concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, perioada nedeterminată de consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău, cu data de susținere a probei scrise în ziua de 18.06.2021

Descarcă

55 18/05/2021 privind constituirea la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Luizi-Călugăra, a comisiei de predare în administrare către SC CRAB SA a serviciului de alimentare cu apă și canalizare Descarcă

privind constituirea la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Luizi-Călugăra, a comisiei de predare în administrare către SC CRAB SA a serviciului de alimentare cu apă și canalizare

Descarcă

54 17/05/2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău, în ședință ordinară pentru data de 26.05.2021, ora 16:00 Descarcă

privind convocarea Consiliului Local al comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău, în ședință ordinară pentru data de 26.05.2021, ora 16:00

Descarcă

53 17/05/2021 privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată de consilier, clasa I, grad profesional debutant – compartiment asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului Descarcă

privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată de consilier, clasa I, grad profesional debutant – compartiment asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Descarcă

49 07/05/2021 privind numirea Comisiilor de atribuire directă, evaluare și licitație, respectiv de soluționare a contestațiilor în vederea atribuirii contractelor de închiriere a suprafeței de 128,8 ha pășune ( pajiști permanente) aflate în propietatea privată a comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău Descarcă

privind numirea Comisiilor de atribuire directă, evaluare și licitație, respectiv de soluționare a contestațiilor în vederea atribuirii contractelor de închiriere a suprafeței de 128,8 ha pășune ( pajiști permanente) aflate în propietatea privată a comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău

Descarcă

42 24/03/2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău, în ședință ordinară pentru data de 31.03.2021,ora 16:00 Descarcă

privind convocarea Consiliului Local al comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău, în ședință ordinară pentru data de 31.03.2021,ora 16:00

Descarcă

32 19/03/2021 privind modificarea raportului de serviciu prin promovare al d-rei MECHECI IRINA în funcția publică de conducere de secretar general al comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău Descarcă

privind modificarea raportului de serviciu prin promovare al d-rei MECHECI IRINA în funcția publică de conducere de secretar general al comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău

Descarcă

19 17/02/2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău, în ședință ordinară pentru data de 26.02.2021,ora 16:00 Descarcă

privind convocarea Consiliului Local al comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău, în ședință ordinară pentru data de 26.02.2021,ora 16:00

Descarcă

13 27/01/2021 privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tuchete sociale copiilor din familii defavorizate pentru perioada IANUARIE – IUNIE 2021 Descarcă

privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tuchete sociale copiilor din familii defavorizate pentru perioada IANUARIE – IUNIE 2021

Descarcă

7 21/01/2021 privind constituirea comisiei paritare pentru funcționarii publici din cadrul U.A.T. comuna Luizi Călugăra, jud. Bacău Descarcă

privind constituirea comisiei paritare pentru funcționarii publici din cadrul U.A.T. comuna Luizi Călugăra, jud. Bacău

Descarcă

5 19/01/2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău, în ședință ordinară pentru data de 28.01.2021, ora 16:00 Descarcă

privind convocarea Consiliului Local al comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău, în ședință ordinară pentru data de 28.01.2021, ora 16:00

Descarcă

129 06/11/2020 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 06 decembrie 2020 Descarcă

privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 06 decembrie 2020

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă