Nr. Data Conținut Fișier Anexă
23 26/05/2021 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău și ale autorităților publice locale din comuna Luizi-Călugăra, jud. Bacău Descarcă

privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău și ale autorităților publice locale din comuna Luizi-Călugăra, jud. Bacău

Descarcă

22 26/05/2021 privind aprobarea contribuției Consiliului Local al comune Luizi Călugăra, județul Bacău la susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău pentru anul 2021 Descarcă

privind aprobarea contribuției Consiliului Local al comune Luizi Călugăra, județul Bacău la susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău pentru anul 2021

Descarcă

21 26/05/2021 privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare Descarcă

privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare

Descarcă

20 26/05/2021 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local a dlui SOLOMON ALEXANDRU și declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista Partidului Național Liberal, în cadrul Consiliului Local al Comunei Luizi-Călugăra Descarcă

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local a dlui SOLOMON ALEXANDRU și declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista Partidului Național Liberal, în cadrul Consiliului Local al Comunei Luizi-Călugăra

Descarcă

19 19/04/2021 privind avizarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic Zonal ”Construire platformă tehnologică pentru livrări – comisionări – produse finite – tâmplărie PVC și aluminiu, sticlă termoizolantă, beneficiar SC Electric Plus SRL – suprafața de 10308 mp” Descarcă

privind avizarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic Zonal ”Construire platformă tehnologică pentru livrări – comisionări – produse finite – tâmplărie PVC și aluminiu, sticlă termoizolantă, beneficiar SC Electric Plus SRL – suprafața de 10308 mp”

Descarcă

18 19/04/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Luizi – Călugăra, jud. Bacău Descarcă

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Luizi – Călugăra, jud. Bacău

Descarcă

17 19/04/2021 privind aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2021 la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – Bacău” Descarcă

privind aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2021 la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – Bacău”

Descarcă

16 19/04/2021 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2020 – 2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Luizi-Călugăra Descarcă

privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2020 – 2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Luizi-Călugăra

Descarcă

15 19/04/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții,pe anul 2021 ale comunei Luizi-Călugăra Descarcă

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții,pe anul 2021 ale comunei Luizi-Călugăra

Descarcă

14 19/04/2021 privind aprobarea alegerii d-lui consilier SABĂU LAURENȚIU, președinte de ședință pentru lunile, mai, iunie, iulie 2021 Descarcă

privind aprobarea alegerii d-lui consilier SABĂU LAURENȚIU, președinte de ședință pentru lunile, mai, iunie, iulie 2021

Descarcă

13 31/03/2021 privind aprobarea ”Planului de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău” pentru perioada 2021-2022 Descarcă

privind aprobarea ”Planului de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău” pentru perioada 2021-2022

Descarcă

12 31/03/2021 privind aprobarea „Constituirii dreptului de acces pe proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău, pentru SC ORANGE ROMÂNIA S.A., în vederea instalării, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora Descarcă

privind aprobarea „Constituirii dreptului de acces pe proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău, pentru SC ORANGE ROMÂNIA S.A., în vederea instalării, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă